Showing all 7 results

Mix Các Loại Hạt

Mix Các Loại Hạt gồm quả óc chó, mắc ca, hạnh nhân, hạt chia, hạt điều, hạt dẻ cười, nho khô,… Còn vỏ và cả tách vỏ